Ολόκληρο το σχέδιο ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής

Σχέδιο ψηφίσματος (17 Δεκεμβρίου 2014)

Επαναβεβαιώνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα, ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 42 (1967); 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003), 1544 (2004), 1850 (2008), 1860 (2009) και τις αρχές της Μαδρίτης,

Επαναλαμβάνοντας το όραμά του για μια περιοχή με δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια και αναγνωρισμένα σύνορα,

Επαναβεβαιώνοντας το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμα 181 (ΙΙ) της Γενικής Συνέλευσης, της 29ης Νοεμβρίου 1947,

Επαναβεβαιώνοντας την αρχή του απαράδεκτου της απόκτησης εδαφών δια της βίας και υπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα 446 (1979), 452 (1979) και 465 (1980), που ορίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι πολιτικές και πρακτικές του Ισραήλ στην εγκαθίδρυση εποικισμών στα εδάφη τα κατεχόμενα από το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν μια σοβαρή παρεμπόδιση της επίτευξης ολοκληρωμένης, δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή,

Διαβεβαιώνοντας για την υποχρέωση επίλυσης του προβλήματος των Παλαιστινίων προσφύγων στη βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 194 (III), όπως ορίζεται στην Αραβική Πρωτοβουλία Ειρήνης,

Υπογραμμίζοντας ότι η Λωρίδα της Γάζας συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παλαιστινιακής επικράτειας που κατελήφθη το 1967, και καλώντας σε μια βιώσιμη λύση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του βιώσιμου και τακτικού ανοίγματος των συνοριακών περασμάτων και της κανονικής ροής ατόμων και αγαθών, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

Καλωσορίζοντας τη σημαντική πρόοδο στις παλαιστινιακές προσπάθειες οικοδόμησης κράτους που αναγνωρίστηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ το 2012, και επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του προς όλα τα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς να συνεισφέρουν στο παλαιστινιακό πρόγραμμα οικοδόμησης θεσμών, σε προετοιμασία της ανεξαρτησίας,

Επιβεβαιώνοντας ότι ένας δίκαιος, διαρκής και ειρηνικός διακανονισμός της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ειρηνικά μέσα, βασισμένα σε μια διαρκή δέσμευση για αμοιβαία αναγνώριση, ελευθερία από τη βία, την υποκίνηση και τον τρόμο, και τη λύση των δύο κρατών, οικοδομώντας πάνω σε προηγούμενες συμφωνίες και υποχρεώσεις και υπογραμμίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη λύση στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση είναι μια συμφωνία που τερματίζει την κατοχή που ξεκίνησε το 1967, επιλύει όλα τα ζητήματα μόνιμου στάτους όπως έχουν προηγουμένως καθοριστεί από τα μέρη, και εκπληρώνει τις θεμιτές προσδοκίες και των δύο μερών,

Καταδικάζοντας όλη τη βία και τις εχθροπραξίες που κατευθύνονται εναντίον αμάχων και όλες τις πράξεις τρομοκρατίας, και υπενθυμίζοντας σε όλα τα Κράτη τις υποχρεώσεις τους κατά το ψήφισμα 1373 (2001),

Υπενθυμίζοντας την υποχρέωση να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ευημερία των αμάχων και να διασφαλιστεί η προστασία τους σε καταστάσεις ένοπλης σύγκρουσης,

Επαναβεβαιώνοντας το δικαίωμα όλων των Κρατών στην περιοχή να ζουν με ειρήνη μέσα σε ασφαλή και διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα,

Σημειώνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες των ΗΠΑ το 2013/14 να διευκολύνουν και να προωθήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας,

Γνωρίζοντας τις ευθύνες να βοηθήσει να διασφαλιστεί μια μακροχρόνια λύση στη σύγκρουση,

 1. Δηλώνει την επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί, όχι αργότερα από 12 μήνες μετά την υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος, μια δίκαιη, διαρκής και ολοκληρωμένη ειρηνική λύση που θα φέρει τέλος στην ισραηλινή κατοχή από το 1967 και θα εκπληρώνει το όραμα δύο ανεξάρτητων, δημοκρατικών και ευημερούντων κρατών, το Ισραήλ και ένα κυρίαρχο, [γεωγραφικά] συνεχές και βιώσιμο Κράτος της Παλαιστίνης, που θα ζουν το ένα δίπλα στο άλλο με ειρήνη και ασφάλεια εντός αμοιβαία και διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων

 

 1. Αποφασίζει ότι η λύση με διαπραγματεύσεις θα βασίζεται στις ακόλουθες παραμέτρους:

 

 • Σύνορα βασισμένα στις γραμμές της 4ης Ιουνίου 1967 με αμοιβαία συμφωνημένες, περιορισμένες και ισοδύναμες ανταλλαγές γης
 • Διακανονισμοί ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσίας τρίτου μέρους, που θα εγγυάται και θα σέβεται την κυριαρχία του Κράτους της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης μιας πλήρους και σε φάσεις απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που θα τερματίσει την κατοχή που ξεκίνησε το 1967, σε μια συμφωνημένη μεταβατική περίοδο σε ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο, που δεν θα ξεπερνά το τέλος του 2017, και που θα διασφαλίζει την ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης μέσα από αποτελεσματική ασφάλεια των συνόρων και εμποδίζοντας την επανεμφάνιση τρομοκρατίας και αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά απειλές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων αναδυόμενων και ζωτικών απειλών στην περιοχή.
 • Μια δίκαιη και συμφωνημένη λύση για το ζήτημα των προσφύγων της Παλαιστίνης στη βάση της Αραβικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης, του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 194 (III)
 • Την Ιερουσαλήμ ως κοινή πρωτεύουσα των δύο Κρατών που εκπληρώνει τις θεμιτές προσδοκίες και των δύο μερών και προστατεύει την ελευθερία του προσκυνήματος
 • Μια συμφωνημένη λύση των άλλων εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του νερού,

 

 1. Αναγνωρίζει ότι η συμφωνία για το τελικό στάτους θα θέσει ένα τέλος στην κατοχή και ένα τέλος σε όλες τις διεκδικήσεις και θα οδηγήσει σε άμεση αμοιβαία αναγνώριση

 

 1. Δηλώνει ότι ο ορισμός ενός σχεδίου και χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των διακανονισμών ασφαλείας θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που ορίζεται από αυτό το ψήφισμα

 

 1. Ανυπομονεί να καλωσορίσει την Παλαιστίνη ως πλήρες Κράτος Μέλος των Ηνωμένων Εθνών εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται με το παρόν ψήφισμα

 

 1. Καλεί και τα δύο μέρη να εμπλακούν σοβαρά στη δουλειά της οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ενεργήσουν μαζί στην αναζήτηση της ειρήνης, μέσα από διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και αποφεύγοντας όλες τις πράξεις υποκίνησης και προκλητικές ενέργειες ή δηλώσεις, και επίσης καλεί όλα τα Κράτη και διεθνείς οργανισμούς να υποστηρίξουν τα μέρη στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να συνεισφέρουν σε μια ατμόσφαιρα πρόσφορη για διαπραγματεύσεις

 

 1. Καλεί όλα τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους κατά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Γενεύης σχετικής με την Προστασία των Αμάχων Ατόμων σε Καιρό Πολέμου, της 12ης Αυγούστου 1949

 

 1. Ενθαρρύνει τις ταυτόχρονες προσπάθειες να επιτευχθεί μια συνολική ειρήνη στην περιοχή, που θα ξεκλειδώσουν το πλήρες δυναμικό των σχέσεων μεταξύ γειτόνων στη Μέση Ανατολή και επαναβεβαιώνει ως προς αυτό το ζήτημα τη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Αραβικής Πρωτοβουλίας Ειρήνης

 

 1. Καλεί για ένα ανανεωμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης που θα διασφαλίζει την εκ του σύνεγγυς ανάμιξη, μαζί με τα μέρη, των κύριων ενδιαφερόμενων μερών για να βοηθήσουν τα μέρη να φτάσουν σε μια συμφωνία μέσα στο ορισμένο χρονικό πλαίσιο και να εφαρμόσουν όλες τις πλευρές του τελικού στάτους, και μέσα από την πρόβλεψη για πολιτική υποστήριξη όπως και για απτή υποστήριξη μετα-πολεμικών διακανονισμών, και διακανονισμών οικοδόμησης ειρήνης και καλωσορίζει την πρόταση να πραγματοποιηθεί μια διεθνής διάσκεψη που θα αρχίσει τις διαπραγματεύσεις

 

 1. Καλεί και τα δύο μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε μονομερείς και παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων εποικισμού, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών στη βάση των παραμέτρων που ορίζονται σε αυτό το ψήφισμα

 

 1. Καλεί σε άμεσες προσπάθειες να αποκατασταθεί η μη βιώσιμη κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, και μέσω της πρόβλεψης για εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό άμαχο πληθυσμό μέσω της Υπηρεσίας Ανακούφισης και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και άλλων υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών και μέσα από σοβαρές προσπάθειες να αντιμετωπιστούν τα υποβόσκοντα ζητήματα της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εδραίωσης της κατάπαυσης πυρός μεταξύ των μερών

 

 1. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να κάνει αναφορές για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος κάθε τρεις μήνες

 

 1. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα.

 

Πηγή: Haaretz

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: